Seco Goliath 4x4

Seco Goliath 4x4


Goliath je určený k mulčovaniu neudržiavaných, náletových a iných zanedbaných plôch. Pokosí náletové dreviny, šipkové kríky. Je vhodný na kosenie priekop ciest, zjazdových tratí, korýt riek a jazier, vysekávanie trávy v lesníckych škôlkach. Vďaka profi motoru, pohonom 4x4 s mechanickou uzávierkou diferenciálu je možné ho použiť i v miestach, kde iný 4-kolesový traktor nemožno použiť..

Kosačku možno prenajať len kvalifikovanej osobe, prípadne zajednať v rámci služby.

Online rezervácia

Rezervujte si zariadenie včas. Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom